رضایت شرکت کننده گان در دوره تخصصی نویسندگی کتاب سجاد رفیعی
خیلی زیاد
67%
زیاد
33%
متوسط
0%
کم
0%